Privacybeleid

Rapha Racing Limited (“wij”) streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met onze Algemene Voorwaarden) bepaalt de basis waarop persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons geeft, door ons zullen worden verwerkt. Door het bezoeken van rapha.cc (“onze site”) accepteert u en stemt u in met de praktijken zoals beschreven in dit beleid.

Inzake de bescherming van persoonsgegevens ( Data Protection Act 1998, aangeduid met de “Wet”) is de beheerder van de gegevens Rapha Racing Limited te Rapha Racing Ltd, Imperial Works, Tileyard Rd.,London, N7 9AH

INFORMATIE DIE WIJ VAN U MOGEN VERZAMELEN

Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u aan ons geeft. U kunt informatie aan ons geven door formulieren in te vullen op onze site of op onze sociale mediapagina’s of -profielen of door met ons te corresponderen via de telefoon, e-mail of anderszins.

Informatie die wij over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan onze site kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

Technische informatie, bijv. over uw browser of het apparaat dat u gebruikt om de site te bezoeken enz.;

Informatie over uw bezoek, bijv. vanaf welke website u heeft doorgeklikt om op onze site te komen, hoe lang u op elke pagina blijft enz.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen. Wij werken nauw samen met derden (inclusief bijvoorbeeld zakelijke partners en subcontractanten in technische, betalings- en leveringsdiensten) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

COOKIES

Onze websites maken gebruik van cookies om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons u een goede beleving te bieden als u op onze site kijkt en stelt ons tevens in staat onze site te verbeteren. Zie ook ons Cookiebeleid.

HOE DE INFORMATIE GEBRUIKT WORDT

Wij gebruiken die informatie wij van u hebben op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons geeft. Wij gebruiken deze informatie

Om aan onze verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen u en ons en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;

Om u informatie te geven over andere goederen en diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd;

Om u informatie te geven of bepaalde derden in staat te stellen u informatie te geven over goederen en diensten waarvan wij denken dat u daar geïnteresseerd in bent. Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen elektronisch (per e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u eerder hebt gekocht of over onderhandeld. Als u een nieuwe klant bent, en waar wij bepaalde derden toestaan uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) elektronisch contact met u opnemen als u hier toestemming voor geeft. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op die manier gebruiken of uw gegevens voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden, vink dan het betreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het [bestelformulier OF registratieformulier])

Informatie die wij over u verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

Om onze site te beheren, exploiteren en verbeteren en ervoor te zorgen dat hij op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;

Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;

Om suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze site te doen over goederen of diensten waarin u of zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen deze informatie samenvoegen met de informatie die u ons geeft en de informatie die wij over u hebben verzameld en het gebruiken voor de bovenstaande doelen.

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij mogen uw persoonsgegevens met alle leden van onze groep delen, inclusief ons Amerikaanse dochterbedrijf Rapha Racing LLC en u dient alleen informatie aan ons te geven als u hiermee instemt.

Wij mogen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden: In het geval wij handel of activa verkopen of kopen (of van plan zijn te verkopen of kopen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend kunnen maken aan de mogelijke verkoper of koper van dergelijke handel of activa.

Als Rapha Racing LLC of wezenlijk alle activa worden gekocht door een derde, in welk geval de persoonsgegevens in bezit daarvan over hun klanten een van de overgedragen activa zal zijn.

Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen of om onze Algemene Voorwaarden [LINK INVOEGEN] te bekrachtigen of toe te passen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude.

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen overgedragen worden en opgeslagen worden op een plek buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan betrokken worden in, onder andere, het afhandelen van uw bestelling, het verwerken van uw betaalgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door het naar ons versturen van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die er redelijkerwijs voor nodig zijn ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenkomst met dit privacybeleid worden behandeld.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via onze site worden doorgegeven niet garanderen; het doorgeven gebeurt op uw eigen risico. Op het moment dat wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingskenmerken om onbevoegde toegang proberen te voorkomen.

UW RECHTEN

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt het recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op de nemen via [ADRES OF E-MAILADRES].

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid zullen hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dat beleid.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet geeft u het recht toegang te hebben tot de informatie die over u wordt bewaard. U mag bij ons een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben tegen betaling van £ 10 als tegemoetkoming van de kosten die wij maken.

VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Veranderingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons beleid zullen op deze pagina bekend worden gemaakt en, waar van toepassing, zullen wij u per e-mail hiervan op de hoogte stellen. Kijk regelmatig op de site om te zien of er updates of veranderingen zijn in ons privacybeleid.

CONTACT

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid. Deze dienen gericht te worden tot Rapha Racing Ltd, Imperial Works, Tileyard Rd.,London, N7 9AH of tot enquiries@rapha.cc.